5è PRIMÀRIA‎ > ‎Música 5è‎ > ‎

Teoria musical

Els intervals i l'escala de do

    Un interval és la distancia que hi ha entre dues notes. Per denominar els diferents intervals hem de realitzar dues operacions:
  1. saber el nombre de notes que hi ha entre una i l'altra, tenint en compte que cal comptar-les totes dues. Exemple de do a re, en sentit ascendent (pujant), és una 2a, hi ha dues notes; de sol a  re, en sentit descendent (baixant), és una 4a, hi ha quatre notes.
  2. cal saber el nombre de tons i semitons que hi ha entre les dues notes.
    El semitò, o mig to, és la distància més petita que hi ha entre dues notes. La unió de dos semitons formaran un to.

    L'escala de do: és una succeció de 7 notes (do, re, mi, fa, sol, la, si) que van seguides (això vol dir per graus conjunts o a intervals de 2a)
    Veieu en aquesta imatge com estan distribüits els tons i semitons dins de l'escala de do.
   
     Per saber més coses de l'escala de do i de les escales dites majors mira aquest vídeo, està en anglès però és molt entenedor.
    Recordeu que el nom de les notes en anglès és diferent: DO ( C ) - RE ( D ) - MI (E ) - FA ( F ) - SOL ( G ) - LA ( A ) - SI ( B )

Vídeo de YouTubeLes alteracions


    Les alteracions són uns signes que col·locats al davant de les notes ens indiquen que aquestes han modificat la seva afinació ( són més greus o més agudes). Les alteracions són tres: sostingut o dièsi, belmoll i becaire.
  • Sostingut o diesi: fa pujar mig to l'afinació de la nota
  • Bemoll: fa baixar mig to l'afinació de la nota
  • Becaire. anul·la l'efecte del sostingut o el bemoll

 Acords i arpegis


Acord: un acord és produeix quan dues o més notes sonen simultaneament.

Arpegiquan toquem o escrivim les notes d'un acord de manera successiva, és a dir, una després                 de   l'altra i no alhora com en el acord.


Comments