5è PRIMÀRIA‎ > ‎

Matemàtiques 5è

QUINA UNITAT VOLS PRACTICAR ?


 UNITAT 1
Nombres i operacions
 UNITAT 2
Multiplicació i divisió
 UNITAT 3
Fracions
 UNITAT 4
Nombres decimals

   
 
 UNITAT 5
Operacions amb nombres decimals
 UNITAT 6
Longitud, capacitat i massa
 UNITAT 7
Temps i diners
 UNITAT 8
Rectes i angles
 

 UNITAT 9
Figures planes i moviments al pla
 UNITAT 10
Superfície i àrea de figures planes
 UNITAT 11
Cossos geomètrics
 UNITAT 12
Estadística i probabilitat